Du kan ta kontakt med oss ved behov for rask helsehjelp hvis du blir akutt syk, uten lang ventetid.

VED FARE FOR LIV KONTAKT 113