Avicenna Klinikk er drevet av engasjerte allmennleger som er spesialister i allmennmedisin. Vi har til målsetning å tilby kombinasjon av alternativ behandlingsmetode (kopping) med konvensjonell medisinsk behandling til pasienter med kroniske tilstander som ikke har respondert tilfredsstillende på den konvensjonelle medisinske behandlingen alene, og forsker på effekt av kopping terapi på forskjellige kroniske lidelser.

Vi tar imot pasienter med alle allmennmedisinske problemstillinger som trenger en rask helsehjelp uten lang ventetid.

Hos oss er alle velkomne!