Du kan ta kontakt med oss ved behov for rask helsehjelp hvis du blir akutt syk både som drop-in pasient og ved timebestilling uten lang ventetid.

VED FARE FOR LIV KONTAKT 113